Rapportering

Det skal rapporteres faglig til Meltzerfondet i databasen for fond og legater (https://fond.app.uib.no/main/) for følgende prosjekter:

Faglige/vitenskapelige reiser – Forskere
Forskningstermin – Forskere
Prosjektstipend for studenter- og doktorgradsstipendiater

Det skal rapporteres til fondet så snart prosjektet er avsluttet og senest innen 30.9. året etter tildelingen.