Utdeling 2016

Med utgangspunkt i årsresultatet for 2015 har fondets styre vedtatt å dele ut
10 millioner til følgende formål i 2016:

 Utdeling til UiB – til vitenskapelig virksomhet

Utdeling til forskere fra UiB til
faglige reiser og forskningstermin
ligger på UiB sine nettsider.
kr. 6 900 000
Utdeling til studenter/stipendiater:
Prosjektstipend
kr 2 500 000
Utdeling til forskere ved Uni Research og andre eksterne søkere
Faglige reiser
kr. 150 000
Priser
kr 450 000
Totalt
 kr 10 000 000