Prosjektstipend

Fondets formål er å fremme den vitenskapelige virksomhet ved Universitetet i Bergen og å støtte særlig evnerike studenter ved universitetet. Studenter og stipendiater kan søke om støtte til prosjektstipend. Stipend kan også deles ut til søkere fra andre norske universitet og vitenskapelige høyskoler.

Utlysning 2023

Ansatte kan søke UiB om støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond. Forskere fra andre norske universitet kan også søke om støtte til vitenskapelige reiser.