L. Meltzer Høyskolefond

Iht. vedtektene er formålet for L. Meltzer Høyskolefond å fremme den vitenskapelige virksomheten ved Universitetet i Bergen og å støtte særlig evnerike studenter ved universitetet. Stipend kan også deles ut til søkere fra andre universitet og vitenskapelige høyskoler.

Iht. vedtektene utdeles også priser for særlig framragende virksomhet.

L. Meltzer Høyskolefond deler årlig ut midler til både vitenskapelig virksomhet og til studenter.

Informasjon om søknadsprosessen finnes på følgende linker;

L. Meltzer Høyskolefond Vitenskapelig virksomhet ved UiB https://stiftelser.uib.no/fond_legater?id=uib_kb_article_view&sys_kb_id=c7f31814c3231190314056f1b4013148

L. Meltzer Høyskolefond Prosjektstipend https://stiftelser.uib.no/fond_legater?id=uib_kb_article_view&sys_kb_id=7d651414c3231190314056f1b40131ef

L. Meltzer Høyskolefond Vitenskapelige reiser eksterne https://stiftelser.uib.no/fond_legater?id=uib_kb_article_view&sys_kb_id=7bd408cdc3eb51106eba56f1b40131ec