Prosjektstipend

Fondets formål er å fremme den vitenskapelige virksomhet ved Universitetet i Bergen og å støtte særlig evnerike studenter ved universitetet. Studenter og stipendiater kan søke om støtte til prosjektstipend. Stipend kan også deles ut til søkere fra andre norske universitet og vitenskapelige høyskoler.

EKSTRA TILDELINGSRUNDE VÅREN 2022

UTLYSNING HØSTEN  2021

Veiledning prosjektstipend.

  • Databasen åpner for nye søknader 19. oktober, 2021.
  • Søknadsfrist har blitt utvidet fra 1. desember til 10. desember, 2021. Alle søknader til Meltzerfondet skal leveres på https://fond.app.uib.no/
  • Tildelinger blir kunngjort  8. mars, 2022.
  • Midlene stilles til disposisjon for perioden 08.03.2022 – 30.06.2023.
  • Det skal rapporteres faglig til Meltzerfondet i søknadsdatabasen så snart prosjektet er avsluttet og senest innen 30. september året etter tildelingen.
  • Personvernerklæring for Stiftelser
  • For spørsmål om søknad send epost til: prosjektstipend@meltzerfondet.no
  • Henvendelser vedrørende tekniske problemer med søknadssystemet/levering av søknader meldes til fond_oka_fia@uib.no

Ansatte kan søke UiB om støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond. Forskere fra andre norske universitet kan også søke om støtte til vitenskapelige reiser.