Om Meltzerfondet

Formål
Meltzerfondet deler ut forskningspriser, midler til forskningsprosjekter og reisestipend for forskere. Fondet deler også ut stipend til studenter. Utdeling skjer hvert år på Lauritz Meltzers fødselsdag 8. mars.

Organisering
Rektor ved Universitetet i Bergen er styreleder og dekanene er styremedlemmer. Universitetsdirektøren er forretningsfører.

Statutter og historie: