Fondets priser

PRISER

Fondet deler årlig ut priser for yngre forskere og for fremragende forskningsformidling

Hvert femte år deler fondet ut ærespris for fremragende forskning.

Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.

Frist for innsending av forslag er 1. desember.

Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som vedlegg på epost til
Kristin Hansen ved Forskningsadministrativ avdeling innen frist 1. desember, 2017.

For nærmere opplysning om nominasjon av priskandidater: