Fondets priser

PRISER

Fondet deler årlig ut Priser for yngre forskere og Prisen for fremragende forskningsformidling.  Æresprisen vil deles ut neste gang i 2029.

Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.

Se sjekkliste for forslagsstillere