Fondets priser

PRISER

Fondet deler årlig ut priser for yngre forskere.  Prisen for fremragende forskningsformidling deles ut annenhvert år. Hvert femte år deler fondet ut ærespris for fremragende forskning.

Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.

Frist for innsending av forslag er 1. desember.
Se sjekkliste for forslagsstillere

Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som vedlegg på epost til
Kristin Hansen ved Forskningsadministrativ avdeling innen nominasjonsfrist
1. desember, 2018.