Fondets priser

PRISER

Fondet deler årlig ut Priser for yngre forskere og Prisen for fremragende forskningsformidling. I 2024 vil fondets Ærespris for fremragende forskning også deles ut.

Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.

Frist for innsending av nominasjon er 19. januar 2024
Se sjekkliste for forslagsstillere

Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som vedlegg på epost til Kristin Hansen ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen innen nominasjonsfrist 19. januar 2024