Fondets priser

PRISER

Fondet deler årlig ut Priser for yngre forskere og Prisen for fremragende forskningsformidling. Hvert femte år deler fondet ut Ærespris for fremragende forskning.

Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.

Frist for innsending av forslag er 15. desember.
Se sjekkliste for forslagsstillere

Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som vedlegg på epost til Kristin Hansen ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen innen nominasjonsfrist 1. desember.