Om Lauritz Meltzer

Lauritz MeltzerAv Lauritz Meltzer (1861-1943) har Universitetet i Bergen fått mye god trekk-kraft. De fondsmidler han etterlot seg, har gjennom alle år vært en meget betydningsfull stimulans for universitetets virksomheter, både nasjonalt og internasjonalt.

Lauritz Meltzer (1861-1943) hadde røtter i god Bergens-ætt. Hans farfar var Fredrik Meltzer, kjøpmann og politiker, Eidsvolls-mann og stortingsmann, Bergens første børskommissær, medlem av styret for Bergen Museum.

Lauritz Meltzer ble født på Lillehammer 8. mars 1861 og vokste opp i Fredrikstad. Men han kom til å leve det meste av sitt voksne liv i Bergen, og det var i Bergen han samlet den formue som siden skulle berike Universitetet i Bergen. Han fikk utdannelse som militær og som ingeniør.

Men interessen for pengers evne til å yngle opptok ham mest. Han involverte seg i en rekke forskjellige forretningsforetak. Han tok også initiativet til byggingen av Konsertpaléet, og han var i mange år hovedaksjonær i den bergenske Morgenavisen. Han levde ensomt og førte et nøysomt liv. Og det vokste i pengebingen.

Han hadde stor interesse for vitenskap og forskning, og da han satte seg til for å lage sitt testamente i slutten av 1939, skrev han at det aller meste av hans formue skulle gå til et fond til beste for et bergensk universitetet, men på betingelse av at et universitet ble etablert før ti år var gått. Hvis hans betingelse ikke ble innfridd, skulle pengene gå til Fredrikstad!

Det holdt! Vedtaket om å opprette Universitetet i Bergen ble gjort av Stortinget i 1946, og den offisielle åpningen skjedde i 1948.

Om Lauritz Meltzer går det mange historier. Noen av dem er nedtegnet av Liv Kooter Lauhn, i boken “Tidige typer. Femten fargerike Bergensprofiler”, redigert av Gunnar Hartvedt Hagen (Oslo: Cappelen,1969).

I 1950 ble et maleri av Lauritz Meltzer avduket av universitetets daværende rektor, professor Bjørn Trumpy. Det er malt av Ansgar Larssen og henger i Vestibylen, De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum.

Hvert år, på Lauritz Meltzers fødselsdag, skjer utdelingen av studentstipend og bidrag til prosjekter og vitenskapelige reiser av L. Meltzers Høyskolefond. Det utdeles også en særlig Meltzer-pris for yngre forskere. Hvert femte år, ved universitetets årsfest i august, kan det utdeles en “Meltzers ærespris for fremragende forskning”.

En av universitetets store bygninger, samfunnsviternes tilholdssted i Fosswinckels gate 6, er oppkalt etter Lauritz Meltzer.

Tekst: Ørjar Øyen