Yngre forskere

Pris for yngre forskere

Prisen tildeles for fremragende arbeid utført av yngre forskere deles ut årlig.

Prisvinnere

*) Prisen deles ut 8. mars året etter