Sjekkliste for forslagsstiller

Alle universitetets professorer har forslagsrett. Det samme har alle instituttstyrerne.

Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som vedlegg på epost til
Kristin Hansen ved Forskningsadministrativ avdeling innen frist 1. desember, 2017.
Søknadslengde inntil 5 sider.

Æresprisen

 • merk at prisen tildeles for særlig fremragende vitenskapelig virksomhet
 • forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra vitenskapelige meritter, så som banebrytende vitenskapelig arbeid, betydningsfulle vitenskapelige publikasjoner, forskningssamarbeid, forskningsledelse,forskningsmiljøbygging, doktorgradsveiledning etc
 • sammendrag av CV og publikasjonsliste vedlegges
 • æresprisen deles ut hvert 5 år og deles ut neste gang i 2019 (med nominasjonsfrist
  1. desember, 2018)

Prisen for yngre forskere

 • forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra det nyskapende i kandidatens forskning, de siste års vitenskapelige arbeider samt kandidatens selvstendige bidrag dersom hun/han vanligvis har publiser sammen med andre medforfattere
 • prisen for fremragende yngre forskere deles ut årlig
 • merk at nyere forskningsbidrag, fortrinnsvis slike som er publisert eller bedømt det foregående år, eller som i det foregående år har fått særlig vitenskapelig anerkjennelse, vil bli vektlagt ved vurderingen
 • Meltzerpriser tildeles forskere som har forsket store deler av karrieren sin ved UiB eller som profilerer UiB
 • CV og publikasjonsliste vedlegges
 • doktorgradskomiteens vurdering og innstilling skal også legges ved
 • sjekk at prismottaker ikke er fylt 35 år når prisen skal deles ut 8. mars, jf. retningslinjene

Prisen for fremragende forskningsformidling

 • forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra kandidatens bidrag til at universitetet oppfyller sin oppgave med å spre informasjon om forskning og om forskningens betydning for samfunnet
 • prisen for fremragende forskningsformidling deles ut annenhvert år. Prisen vil deles ut neste gang i 2019 (med nominasjonsfrist 1. desember, 2018)
 • Meltzerpriser tildeles forskere som har forsket store deler av karrieren sin ved UiB eller som profilerer UiB
 • kandidatens vilje og evne til å formidle eget fag og forskning både nasjonalt og internasjonalt omtales særskilt
 • CV og publikasjonsliste vedlegges