Sjekkliste for forslagsstiller

Alle universitetets professorer og instituttstyrere har forslagsrett.
Professor emeriti har ikke forslagsrett.

Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som vedlegg på epost til
rådgiver Kristin Hansen ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA).

Nominasjonsfrist: 1. desember.

Æresprisen

 • Æresprisen deles ut hvert 5 år og deles ut neste gang i 2024 (med nominasjonsfrist 1. desember, 2023).
 • Søknadslengde inntil 10 sider.
 • Æresprisen tildeles for særlig fremragende vitenskapelig virksomhet i løpet av foregående 5-årsperiode. Prisen kan deles mellom flere personer.
 • Forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra vitenskapelige meritter, så som banebrytende vitenskapelig arbeid, betydningsfulle vitenskapelige publikasjoner, forskningssamarbeid, forskningsledelse, forskningsmiljøbygging, doktorgradsveiledning etc.
 • Sammendrag av CV og publikasjonsliste vedlegges.
 • Professor emeriti kan ikke nomineres til Æresprisen.

Prisen for yngre forskere

 • Prisen for fremragende yngre forskere deles ut årlig.
 • Søknadslengde inntil 5 sider.
 • Forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra det nyskapende i kandidatens forskning, de siste års vitenskapelige arbeider samt kandidatens selvstendige bidrag dersom hun/han vanligvis har publiser sammen med andre medforfattere.
 • Merk at nyere forskningsbidrag, fortrinnsvis slike som er publisert eller bedømt det foregående år, eller som i det foregående år har fått særlig vitenskapelig anerkjennelse, vil bli vektlagt ved vurderingen.
 • CV og publikasjonsliste må vedlegges.
 • Doktorgradskomiteens vurdering og innstilling skal legges ved.
 • Forskere som har hatt fødselspermisjon og/eller vært sykemeldt i en periode kan få denne tiden trukket fra kravet om at forskere ikke kan være over 40 år på tildelingstidspunktet (relevant dokumentasjon må legges ved nominasjonen).
 • Forskere som nomineres må være ansatt ved Universitetet i Bergen på nominasjonstidspunktet.
 • Sjekk at prismottaker ikke er fylt 40 år når prisen skal deles ut 8. mars 2020, jf. retningslinjene

Prisen for fremragende forskningsformidling

 • Prisen for fremragende forskningsformidling deles ut årlig.
 • Søknadslengde inntil 5 sider.
 • Forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra kandidatens bidrag til at universitetet oppfyller sin oppgave med å spre informasjon om forskning og om forskningens betydning for samfunnet.
 • Meltzerpriser tildeles forskere som har forsket store deler av karrieren sin ved UiB eller som profilerer UiB.
 • Kandidatens vilje og evne til å formidle eget fag og forskning både nasjonalt og internasjonalt omtales særskilt.
 • CV og publikasjonsliste vedlegges.
 • Professor emeriti kan ikke nomineres til prisen for fremragende forskningsformidling.