Sjekkliste for forslagsstiller

Alle universitetets professorer og instituttstyrere har forslagsrett.
Professor emeriti har ikke forslagsrett.

Æresprisen

 • Æresprisen deles ut hvert 5 år og deles ut neste gang i 2030.
 • Søknadslengde inntil 10 sider.
 • Æresprisen tildeles for særlig fremragende vitenskapelig virksomhet i løpet av foregående 5-årsperiode. Prisen kan deles mellom flere personer.
 • Forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra vitenskapelige meritter, så som banebrytende vitenskapelig arbeid, betydningsfulle vitenskapelige publikasjoner, forskningssamarbeid, forskningsledelse, forskningsmiljøbygging, doktorgradsveiledning etc.
 • Sammendrag av CV og publikasjonsliste vedlegges.
 • Professor emeriti kan ikke nomineres til Æresprisen.

Prisen for yngre forskere

 • Prisen for fremragende yngre forskere deles ut årlig.
 • Søknadslengde inntil 5 sider.
 • Forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra det nyskapende i kandidatens forskning, de siste års vitenskapelige arbeider samt kandidatens selvstendige bidrag dersom hun/han vanligvis har publiser sammen med andre medforfattere.
 • Merk at nyere forskningsbidrag, fortrinnsvis slike som er publisert eller bedømt det foregående år, eller som i det foregående år har fått særlig vitenskapelig anerkjennelse, vil bli vektlagt ved vurderingen.
 • CV og publikasjonsliste må vedlegges.
 • Doktorgradskomiteens vurdering og innstilling skal legges ved.
 • Forskere som har hatt fødselspermisjon og/eller vært sykemeldt i en periode kan få denne tiden trukket fra kravet om at forskere ikke kan være over 40 år på tildelingstidspunktet (relevant dokumentasjon må legges ved nominasjonen).
 • Forskere som nomineres må være ansatt ved Universitetet i Bergen på nominasjonstidspunktet.
 • Sjekk at prismottaker ikke er fylt 40 år når prisen skal deles ut 8. mars 2024, jf. retningslinjene

Prisen for fremragende forskningsformidling

 • Prisen for fremragende forskningsformidling deles ut årlig.
 • Søknadslengde inntil 5 sider.
 • Forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra kandidatens bidrag til at universitetet oppfyller sin oppgave med å spre informasjon om forskning og om forskningens betydning for samfunnet.
 • Meltzerpriser tildeles forskere som har forsket store deler av karrieren sin ved UiB eller som profilerer UiB.
 • Kandidatens vilje og evne til å formidle eget fag og forskning både nasjonalt og internasjonalt omtales særskilt.
 • CV og publikasjonsliste vedlegges.
 • Professor emeriti kan ikke nomineres til prisen for fremragende forskningsformidling.