Utdeling 2014

Med utgangspunkt i årsresultatet for 2013 har fondets styre vedtatt å dele ut inntil 10 millioner til følgende formål i 2014:

Utdeling til studenter/stipendiater:
Prosjektstipend
2 416 149 kr
Utdeling til forskere:
Forskningstermin
kr 3 338 000
Vitenskapelige reiser
kr 2 378 660
Priser
kr 400 000
Totalt
kr 8 532809

Det blir også delt ut 1 million kr. til en vitenskapelig kommentert digitalutgave av Ludvig Holbergs samlede verker.