Utdeling 2011

Med utgangspunkt i årsresultatet for 2010 har fondets styre vedtatt å dele ut kr 15.074.000 til følgende formål:

Utdeling til studenter/stipendiater:
Prosjektstipend
kr 3.800.000
Utdeling til forskere:
Forskningsprosjekter
kr 8.574.000
Vitenskapelige og faglige reiser
kr 2.400.000
Priser
kr    300.000
Totalt
kr 15.074.000