Utdeling 2013

Med utgangspunkt i årsresultatet for 2012 har fondets styre vedtatt å dele ut inntil 10 millioner til følgende formå i 2013:

Utdeling til studenter/stipendiater:
Prosjektstipend
2 500 000 kr
Utdeling til forskere:
Forskningstermin
kr 2 914 515
Vitenskapelige reiser
kr 2 444 000
Priser
kr    300 000
Totalt
kr 8 158 515

Det blir også delt ut 1 million kr. til en vitenskapelig kommentert digitalutgave av Ludvig Holbergs samlede verker.