Utdeling 2006

Med utgangspunkt i årsresultatet for 2005 har fondets styre vedtatt å dele ut kr 13.663.811 til følgende formål:
Utdeling til studenter/stipendiater:
Prosjekstipend
kr 3.390.811
Utdeling til forskere:
Forskningsprosjekter
kr 7.873.000
Vitenskapelige og faglige reiser
kr 2.000.000
Priser
kr    400.000
Totalt
kr 13.663.811

I tillegg har styret avsatt kr 1.800.000 til rekrutteringsformål som disponeres av forretningsfører i samråd med dekanene.