Utdeling 2007

Med utgangspunkt i årsresultatet for 2006 har fondets styre vedtatt å dele ut kr 15.200.000 til følgende formål:
Utdeling til studenter/stipendiater:
Prosjektstipend
kr 3.800.000
Utdeling til forskere:
Forskningsprosjekter
kr 8.600.000
Vitenskapelige og faglige reiser
kr 2.400.000
Priser
kr    400.000
Totalt
kr 15.200.000

I tillegg har styret avsatt kr 1.900.000 til rekrutteringsformål som disponeres av forretningsfører i samråd med dekanene.