Utdeling 2015

Med utgangspunkt i årsresultatet for 2014 har fondets styre vedtatt å dele ut
10 millioner til følgende formål i 2015:

Utdeling til studenter/stipendiater:
Prosjektstipend
kr 2 488 612
Utdeling til forskere:
Forskningstermin
kr 2 984 050
Vitenskapelige reiser
kr 3 182 170
Priser
kr 375 000
Totalt
kr 9 029 832

Det blir også delt ut 1 million kr. til en vitenskapelig kommentert digitalutgave av Ludvig Holbergs samlede verker.