Utdeling 2008

Med utgangspunkt i årsresultatet for 2007 har fondets styre vedtatt tildelinger innenfor en ramme på kr 15.200.000 til
følgende formål:
Utdeling til studenter/stipendiater:
Prosjektstipend
kr 3.800.000
Utdeling til forskere:
Forskningsprosjekter
kr 8.600.000
Vitenskapelige og faglige reiser
kr 2.400.000
Priser
kr    400.000
Totalt
kr 15.200.000

I tillegg har styret avsatt kr 1.900.000 til rekrutteringsformål som disponeres av forretningsfører i samråd med dekanene.
Det er også avsatt kr 1.000.000 til delfinansiering av et prosjekt som skal produsere en vitenskapelig kommentert digitalutgave av Ludvig Holbergs samlede litterære produksjon.