Utdeling 2010

Med utgangspunkt i årsresultatet for 2009 har fondets styre vedtatt å dele ut kr 15.164.092 til følgende formål:

Utdeling til studenter/stipendiater:
Prosjektstipend
kr 3.790.592
Utdeling til forskere:
Forskningsprosjekter
kr 8.573.500
Vitenskapelige og faglige reiser
kr 2.400.000
Priser
kr    400.000
Totalt
kr 15.164.092