Forvaltning av Meltzerfondets kapital

L. Meltzers Høyskolefond inngikk i 2012 avtale med Storebrand kapitalforvaltning AS om forvaltning fondets kapital. https://www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/sam-forside.html

Som grunnleggende prinsipp skal avtalen sikre en forsvarlig og langsiktig forvaltning av fondets midler som tar tilstrekkelig hensyn til sikkerheten for kapitalen og mulighetene for å oppnå tilfredsstillende avkastning for å ivareta formålet. Formålet med forvaltningen av midlene er å sikre årlige utdelinger i samsvar med formålet, samtidig som den reelle verdien av kapitalen opprettholdes.

Største delen av stiftelsenes midler er p.t. plassert i følgende portefølje av indeksfond og rentefond:

Forvaltning av Meltzerfondets kapital

L. Meltzers Høyskolefond inngikk i 2012 avtale med Storebrand kapitalforvaltning AS om forvaltning fondets kapital.

Som grunnleggende prinsipp skal avtalen sikre en forsvarlig og langsiktig forvaltning av fondets midler som tar tilstrekkelig hensyn til sikkerheten for kapitalen og mulighetene for å oppnå tilfredsstillende avkastning for å ivareta formålet. Formålet med forvaltningen av midlene er å sikre årlige utdelinger i samsvar med formålet, samtidig som den reelle verdien av kapitalen opprettholdes.

Største delen av stiftelsenes midler er p.t. plassert i følgende portefølje av indeksfond og rentefond. Pr. 30 september, 2019 har fondet investert i følgende selskaper:

Storebrand Global Kreditt IG https://lt.morningstar.com/3ofqclb12f/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LIFY&SecurityToken=F00000LIFY]2]1]FONOR$$ALL_1398&ClientFund=1&LanguageId=nb-NO&CurrencyId=NOK&UniverseId=FONOR$$ALL_1398&BaseCurrencyId=NOK

Storebrand Indeks Alle Markeder https://lt.morningstar.com/3ofqclb12f/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MKO5&SecurityToken=F00000MKO5]2]1]FONOR$$ALL_1398&ClientFund=1&LanguageId=nb-NO&CurrencyId=NOK&UniverseId=FONOR$$ALL_1398&BaseCurrencyId=NOK

Storebrand Norsk Kreditt IG https://lt.morningstar.com/3ofqclb12f/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NDZQ&SecurityToken=F00000NDZQ]2]1]FONOR$$ALL_1398&ClientFund=1&LanguageId=nb-NO&CurrencyId=NOK&UniverseId=FONOR$$ALL_1398&BaseCurrencyId=NOK