Forvaltning av Meltzerfondets kapital

L. Meltzers Høyskolefond inngikk i 2012 avtale med Storebrand kapitalforvaltning AS om forvaltning fondets kapital. https://www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/sam-forside.html

Som grunnleggende prinsipp skal avtalen sikre en forsvarlig og langsiktig forvaltning av fondets midler som tar tilstrekkelig hensyn til sikkerheten for kapitalen og mulighetene for å oppnå tilfredsstillende avkastning for å ivareta formålet. Formålet med forvaltningen av midlene er å sikre årlige utdelinger i samsvar med formålet, samtidig som den reelle verdien av kapitalen opprettholdes.

Største delen av stiftelsenes midler er p.t. plassert i følgende portefølje av indeksfond og rentefond:

Storebrand Global Kreditt IG https://lt.morningstar.com/3ofqclb12f/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LIFY&SecurityToken=F00000LIFY]2]1]FONOR$$ALL_1398&ClientFund=1&LanguageId=nb-NO&CurrencyId=NOK&UniverseId=FONOR$$ALL_1398&BaseCurrencyId=NOK

Pr. 31. august hadde dette fondet investert i følgende selskaper: Storebrand Global Kredit IG

Storebrand Indeks Alle Markeder https://lt.morningstar.com/3ofqclb12f/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MKO5&SecurityToken=F00000MKO5]2]1]FONOR$$ALL_1398&ClientFund=1&LanguageId=nb-NO&CurrencyId=NOK&UniverseId=FONOR$$ALL_1398&BaseCurrencyId=NOK

Pr. 31. august hadde dette fondet investert i følgende selskaper: Storebrand Indeks Alle Markeder, Storebrand Global Index I, SPP Emerging Markets SRI

Storebrand Norsk Kreditt IG https://lt.morningstar.com/3ofqclb12f/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NDZQ&SecurityToken=F00000NDZQ]2]1]FONOR$$ALL_1398&ClientFund=1&LanguageId=nb-NO&CurrencyId=NOK&UniverseId=FONOR$$ALL_1398&BaseCurrencyId=NOK

Pr. 31. august hadde dette fondet investert i følgende selskaper: Storebrand Norsk Kreditt IG