Tildelinger

TILDELINGER 1997-2019

 

  •  2004 – Total tildeling : kr 10.991.000
  •  2003 – Total tildeling : kr 10.479.000
  •  2002 – Total tildeling : kr 12.440.493
  •  2001 – Total tildeling : kr 12.205.271
  •  2000 – Total tildeling : kr 12.125.000
  •  1999 – Total tildeling : kr 10.094.000
  •  1998 – Total tildeling : kr   9.282.000
  •  1997 – Total tildeling : kr   7.493.000

Kunngjøring av tildelinger skjer 8. mars hvert år