Utdeling 2005

Med utgangspunkt i årsresultatet for 2005 har fondets styre vedtatt å dele ut kr 11.164.325 til følgende formål:

Utdeling til studenter/stipendiater:

Prosjektstipend kr 2.850.325
Sum kr 2.850.325

Utdeling til forskere:

Forskningsprosjekter: kr 6.514.000
Vitenskapelige og faglige reiser kr 1.500.000
Priser: kr 300.000
Sum kr 8.314.000

Totalt
kr 11.164.325