Utdeling 2017

Med utgangspunkt i årsresultatet for 2016 har fondets styre vedtatt å dele ut
kr. 10 520 000 til følgende formål i 2017:

 Utdeling til UiB – til vitenskapelig virksomhet

Utdeling til forskere fra UiB til
faglige reiser og forskningstermin
ligger på UiB sine nettsider.
                                 kr. 6 900 000
Utdeling til studenter/stipendiater:
Prosjektstipend
kr 3 050 000
Utdeling til forskere ved Uni Research og andre eksterne søkere
Faglige reiser
kr. 120 000
Priser
kr 450 000
Totalt
 kr 10 520 000