Utdeling 2012

Med utgangspunkt i årsresultatet for 2011 har fondets styre vedtatt å dele ut kr 15 250 000 til følgende formål:

Utdeling til studenter/stipendiater:
Prosjektstipend
4 250 000 kr
Utdeling til forskere:
Forskningsprosjekter
kr 8 500 000
Vitenskapelige og faglige reiser
kr 2 200 000
Priser
kr    300 000
Totalt
kr 15 250 000

Det blir også delt ut 1 million til en vitenskapelig kommentert digitalutgave av Ludvig Holbergs samlede verker samt 750 000 til startpakker til nytilsatte førsteamanuenser og professorer i hovedstillinger ved UiB.

Tilsammen 17 000 000