Utdeling 2009

Med utgangspunkt i årsresultatet for 2008 har fondets styre vedtatt tildelinger innenfor en ramme på kr 15.601.000 til
følgende formål:
Utdeling til studenter/stipendiater:
Prosjektstipend
kr 3.801.000
Utdeling til forskere:
Forskningsprosjekter
kr 8.600.000
Vitenskapelige og faglige reiser
kr 2.400.000
Priser
kr    800.000
Totalt
kr 15.601.000