Utdeling 2019

Med utgangspunkt i årsresultatet for 2018 har fondets styre vedtatt å dele ut
kr. 12 300 000 til følgende formål i 2019:

 Utdeling til UiB – til vitenskapelig virksomhet

Utdeling til forskere fra UiB til
faglige reiser og forskningstermin
ligger på UiB sine nettsider.
                                 kr.  8 145 000
Utdeling til studenter/stipendiater:
Prosjektstipend
kr 3 075 000
Utdeling til Meltzerpriser og til eksterne søkere
Vitenskapelige reiser eksterne
kr. 30 000
Priser
kr 1 050 000
Totalt
 kr 12 300 000